هیتر برقی

هیتر برقی چیست؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که در مناطقی که گاز وجود ندارد به جهت تامین گرمایش آن محیط از چه وسیله ی گرمایشی استفاده می گردد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که هیتر های برقی بهترین گزینه به جهت استفاده در مناطقی است که انرژی گاز وجود ندارد. حال شاید این پرسش یه وجود بیاید که هیتربرقی چیست؟ هیتر برقی وسیله ای است که جریان الکتریکی را پس از دریافت از پریز برق به گرما تبدیل می نماید. در ادامه به نقد و بررسی هیتر برقی می پردازیم.

نحوه ی عملکرد این سیستم گرمایشی بدین گونه است که ترموستات بر روی دمای مناسب تنظیم می شود. در صورتی که دمای اتاق کمتر از این مقدار باشد ترموستات مدار را وصل نموده و موجب روشن شدن اولین مدار حرارتی موجود در کوره می گردد.

اصول عملکرد هیتربرقی چیست؟

نحوه ی عملکرد این سیستم گرمایشی بدین گونه است که ترموستات بر روی دمای مناسب تنظیم می شود. در صورتی که دمای اتاق کمتر از این مقدار باشد ترموستات مدار را وصل نموده و موجب روشن شدن اولین مدار حرارتی موجود در کوره می گردد.

انواع هیتربرقی:

  1. تابشی       ۲٫ فن دار        ۳٫ کانوکتور

هیتربرقی تابشی:

همانطور که از نام این هیتر پیداست بر خلاف دیگر هیتر های برقی این بخاری از طریق تابش گرما به محیط، عمل می نماید. در ساخت هیتر های تابشی از چندین المنت استفاده شده و یک سطح بازتابنده در قسمت پشتی المنت ها قرار داده شده است. در این نوع هیتر ها میزان گرمایش دستگاه مورد نظر به وسیله ی قطع و وصل جریان در المنت ها کنترل می گردد. این امر به وسیله ی گیج و یا برد های کنترل کننده به صورت دستی یا اتوماتیک صورت می پذیرد.

هیتر فن دار چیست؟

هیتر برقی

هیتر های برقی فن دار مانند بخاری برقی تابشی دارای المنت بوده با این تفاوت که بجای آنکه گرما به وسیله ی سطح بازتابنده به محیط انتقال داده شود، به وسیله ی فن به محیط پرتاب می گردد از این رو راندمان گرمای این بخاری ها نسبت به هیتر های برقی تابشی بالاتر است. هیتر های برقی فن دار به جهت تنظیم گرما و خاموش شدن دستگاه در صورت گرم شدن بیش از حد دارای ترموستات هستند. لازم به ذکر است که این سیستم گرمایشی به لحاظ امنیت در رده ی بالاتری نسبت به هیتر های تابشی هیتند از این رو طرفداران بیشتری در بازار دارند.

هیتربرقی کانوکتور

در ساخت این سیستم گرمایشی نیز مانند دو مورد قبلی به جهت گرمایش از المنت استفاده شده است. این بخاری برقی هم به صورت فن دار و هم به صورت تابشی نیز قابل ساخت است. اگر مانند هیتر تابشی ساخته شوند کاملا بی صدا بوده  و مانند هیتر تابشی عمل می نماید اما اگر در ساخت آن از فن استفاده شود، مانند بخاری های فن دار صدای فن به وضوح شنیده می شود.