مبدل حرارتی

مبدل حرارتی و کاربرد آن چیست؟

مبدل حرارتی وسیله ای است که برای انتقال انرژی گرمایی از سیالها به یکدیگر  استفاده می شود. سیال موردنظر می تواند مایع یا گاز باشد.و کارکرد آن به این شکل است که  دو سیال باید دمای متفاوتی داشته باشند تا انتقال حرارت انجام  پذیرد.

مبدل های حرارتی کاربردهای بسیاری از جمله مانند پالایشگاه، نیروگاه، موتورخانه ساختمان، یخچال، سیستم تهویه مطبوع، صنایع غذایی و ….  دارند.

انواع مبدل های حرارتی

_مبدل های حرارتی بر مبنای عوامل مختلفی مانند کاربری ، شکل انتقال حرارت  ، و …  به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. برخی از دسته های متداول مبدل ها عبارتند از:

_مبدل های حرارتی پوسته_ لوله: این مبدل ها متشکل از یک پوسته استوانه ای و کویل مسی هستند که معمولا کویل مسیر گردش سیال  گرم شونده و پوسته محل عبور سیال گرم کننده است.

_مبدل های حرارتی مستغرق_ : این مبدل ها نیز در شنل های گوناگون صفحه ای، لوله ای، لوله ای پیوسته یا لوله U شکل طراحی و اجرا می شود. سازه ی این مبدل ها طوری است که در سیال گرم شونده غرق هستند. در این نوع مبدل ها کویل محل گردش سیال اولیه است.

_مبدل حرارتی لوله ای:  این نوع مبدل ها از دو لوله درون هم  تشکیل می شود که سیالات گرم شونده و گرم کننده در یکی از لوله ها جریان پیدا می کند.

لنتقال حرارت در مبدل های حرارتی به چه صورت است؟

انتقال حرارت در هرگونه از  مبدل حرارتی بر اساس درجه حرارت سیال ها به سه شکل زیر انجام می گیرد:

انتقال حرارت به صورت هدایت

انتقال حرارت به صورت جابجایی

انتقال حرارت به صورت تابشی

“مبدل حرارتی وسیله ای است که جهت جابجایی گرما از جریانی با دمای بالاتر به جریانی با دمای پایین تر مورد استفاده قرار می گیرد.”