نکات کلیدی در رابطه با کندانسور

کندانسور دستگاهی است که با استفاده از خنک کردن  سیالت را از حالت بخار به مایع تغییر می دهد که در صنایع گوناگونی کاربرد دارد.در حقیقت مسئولیت اصلی این دستگاه ، گرفتن حرارت از سیال در حالت گاز با درجه ی گرمای بالا به وسیله ی یک سیال دیگر مانند آب یا هوا می باشد.  به عنوان نمونه در یخچال خانگی، نحوه ی عملکرد دستگاه به گونه ای است که حرارت مبرد (گاز فریون) جاری در لوله های پشت یخچال را به روش هوا خنک گرفته تا آن را از حالت بخار به حالت مایع تغییر فاز دهد و یا در صنعت شیمی به عنوان تقطیر کننده (چگالنده) و غیره به کار می رود.

انواع دستگاه از نظر سیال

این دستگاه ها از نظر سیال به سه دسته تقسیم می شوند:

۱٫  هوایی: که در این نوع  خنک کننده عبوری داخل لوله های کندانسور توسط فن های موجود روی کندانسور از گاز به مایع تبدیل می شود.
۲٫  آبی: که در این نوع ا خنک کننده عبوری داخل لوله های کندانسور بوسیله آب عبوری در پوسته کندانسور از گاز به مایع تبدیل می شود.
۳٫  تبخیری:در این نوع  ترکیبی از کندانسور آبی و هوایی به کار رفته به این صورت که کویلی در داخل بدنه کندانسور تعبیه شده و با عبور مبرد از داخل کوئل از بالای تانک توسط نازل هایی که در آن تعبیه شده آب روی کویل ریخته و از پایین کوئل توسط فنی که در آن وجود دارد خنک می شود.

کاربردی ترین دستگاه ها

نوع پوسته لوله ای و هواخنک از کاربردی ترین کندانسورها می باشند که به کاربرد و نحوه ی عملکرد این دو می پردازیم.

کندانسور پوسته و لوله: از یک دسته لوله موازی تشکیل شده است که درون آنها سیال آب جریان داشته و در پوسته اطراف آن، سیال داغ عبور داده می شود.

مزیت نوع پوسته و لوله در مقایسه با انواع دیگر، سادگی ساختار و ارزان بودن آن است و به صورت گسترده در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

هوا خنک: هنگامی که به سیال آب قابل استفاده دسترسی نداشته باشید و یا اینکه به توان تراکمی کمی نیاز داشته باشید به جای  نوع پوسته و لوله باید از نوع هوا خنک بهره گرفت  نحوه ی عملکرد هوا خنک مانند رادیاتور است که در آن سیال گازی پر حرارت از یک سمت داخل لوله های دستگاه کندانسور شده و فن هوا را از مجاور لوله ها می گذراند و حرارت سیال را می گیرد تا به مرور در انتهای لوله عمل چگالش انجام پذیرد.