تلفن های شرکت

__________________________________________________________________________________________

 

۰۲۱-۲۸۴۲-۵۷۲۷۰۲۱-۲۸۴۲-۵۷۲۶

 

واحد فروشداخلی ۱
خدمات پس از فروشداخلی ۲
رسیدگی به شکایاتداخلی ۳
فکسداخلی ۴

اطلاعات پستی برمو

__________________________________________________________________________________________

 

تهران، میدان آزادی، بلوار جناح، بلوار صالحی، خیابان جعفرنیا، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان

ایمیل های شرکت

__________________________________________________________________________________________

 

روابط عمومی
info[at]bermou.com
واحد فروش
sales[at]bermou.com
مالی و اداری
sales[at]bermou.com
خدمات پس از فروش
support[at]bermou.com

ساعات کاری برمو

__________________________________________________________________________________________

 

روزهای شنبه تا چهارشنبه
۸ الی ۲۰
روزهای پنجشنبه
۸ الی ۱۴
جمعه و سایر تعطیلات
۱۰ الی ۱۳